Friday, May 18, 2007

AKTIVITI ANJURAN PUSAT AKSES SMK SERI

1. Mencari maklumat daripada internet untuk pembelajaran
2. Mengakses sumber maklumat seperti buku-buku, bahan bercetak atau bahan digital yang berkaitan (e-learning)
3. Menyediakan tugasan dan slaid persembahan berkaitan dengan pembelajaran
4. Berkomunikasi dengan guru dan murid lain melalui e-mel
5. Berkolaborasi dengan murid lain.

No comments: