Friday, May 18, 2007

PUSAT AKSES : SATU PENGENALAN


1. Pusat Akses Sekolah mengamalkan konsep ala "cyber cafe" tetapi lebih menjurus kepada pembelajaran
2. Murid boleh membuat pembelajaran kendiri(self learning).
3. Pusat ini merupakan satu bentuk sokongan kepada proses pembelajaran dan pengajaran. Pelajar boleh dapatkan maklumat dan berkomunikasi melalui penggunaan teknologi maklumat.
4. Pusat ini menjadi wadah ke arah pembentukan masyarakat celik maklumat dan berdaya maju menerusi pendidikan sepanjang hayat.

No comments: