Friday, May 18, 2007

AKRONIM PUSAT AKSES

1. KPM - Kementerian Pelajaran Malaysia
2. BTP - Bahagian Teknologi Pendidikan
3. BTMK - Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi
4. JNS - Jemaah Nazir Sekolah
5. BS - Bahagian Sekolah
6. BPPDP - Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
7. JPN - Jabatan Pelajaran Negeri
8. PPD - Pejabat Pelajaran Daerah
9. PSPN - Pusat Sumber Pendidikan Negeri
10. PKG - Pusat Kegiatan Guru
11. PPG - Pejabat Pelajaran Gabungan
12. TMK - Teknologi Maklumat dan Komunikasi
13. ICT - Information Technology and Communication
14. JKR - Jabatan Kerja Raya

No comments: